Privacyverklaring

Verwerking persoonsgegevens

Bij het invullen van een eventueel contactformulier op deze site kunnen de volgende gegevens worden verwerkt:

  • Voor en achternaam;
  • Bedrijfsnaam;
  • Uw telefoonnummer;
  • Uw emailadres.

Waarvoor deze gegevens worden gebruikt

We verwerken deze persoonsgegevens om telefonisch of per mail contact met u op te kunnen nemen als u daarvoor een verzoek doet per mail of post. Daarnaast gebruiken we deze gegevens voor het uitvoeren van onze diensten met betrekking op doorgaans financiële en juridische afhandeling.

Overzichtelijk weergegeven worden verzamelde gegevens gebruikt voor:

  • Telefonisch of contact per mail. (grondslag: overeenkomst tot levering)
  • Afleveren van goederen en/of diensten (grondslag: overeenkomst tot levering)
  • Afhandeling facturatie / betalingen. (grondslag: overeenkomst tot levering)
  • Ook verwerken wij persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens voor belastingaangifte. (grondslag: wettelijke verplichting)

Verstrekken gegevens

Uw gegevens worden enkel en alleen gedeeld met derden indien dit is vereist om een overeenkomst met u of een opdracht van u uit te voeren of om wettelijke verplichtingen na te komen. 

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

De via deze website verzamelde gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Dit met oog op het uitvoeren van onze dienstverlening. Indien er geen overeenkomt tot stand is gekomen worden uw gegevens niet langer dan twaalf maanden bewaard.

Bezoekersgegevens website analyseren

Op de website van Mademoiselle Marcel worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Hieronder valt uw IP-adres en tijdstip van bezoek of data opvragen en gegevens die uw browser verstuurd. Deze gegevens worden gebruikt om het bezoekersaantal op de website in kaart te brengen evenals de geografische eigenschappen van deze bezoekersaantallen. Deze gegevens worden gebruikt om de website te verbeteren en worden niet aan derden verstrekt. Ook worden deze gegevens geanonimiseerd verkregen via het systeem van Google:

Google Analytics
We maken gebruik van Google Analytics om bovenstaande analyse te verkrijgen. Analytics verzamelt hiervoor uw IP-adres, computeradres, browsergegevens en tijdstippen van bezoek. Lees het privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie hierover.

Beveiliging website

Deze website, de website van Mademoiselle Marcel (Michelle Jacquemyn), maakt gebruik van een SSL certificaat. Deze SSL certificaat staat garant voor een versleutelde en beveiligde verbinding. U neemt dit waar door bovenaan in de adresbalk van uw browser het ‘https’ codering of ‘het slotje’ te zien voor het webadres.

Bescherming gegevens

Wij nemen maatregelen om misbruik, onbevoegd toegang, verlies of ongewenst openbaarmaking tegen te gaan. Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Indien u meer informatie hierover wenst of u aanwijzingen voor misbruik waarneemt neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.